Komornik Sądowy - Marcin Koziara
2 lipiec 2022

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
RUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
8 lipca 2022 roku
LICYTACJA: Nieruchomość zabudowana o pow. 0,0941 ha
Cena wywołania: 257 667,00zł
 | Rękojmia/wadium: 25 766,70zł.
8 lipca 2022 roku
LICYTACJA: Zabudowana nieruchomość o pow. 5,06ha
Cena wywołania: 223 000,00zł
 | Rękojmia/wadium: 22 300,00zł
8 lipca 2022 roku
LICYTACJA: Wieczyste użytkowanie nieruchomości o pow. 0,0772 ha
Cena wywołania: 26 781,00zł
 | Rękojmia/wadium: 2 678,10zł.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone