Komornik Sądowy - Marcin Koziara
24 maj 2022

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
RUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
10 czerwca 2022 roku
LICYTACJA: Część ułamkowa nieruchomości w postaci udziału 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości położonej: 98-105 Wodzierady, dz. nr. 4/32, Nowy Świat
Cena wywołania: 57 938,00zł
 | Rękojmia/wadium: 7 725,00
10 czerwca 2022 roku
LICYTACJA: Zabudowana, częściowo ogrodzona nieruchomość, którą stanowi działka gruntu o nr 103/3 o pow. 0,9385 ha z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
Cena wywołania: 236 625,00zł.
 | Rękojmia/wadium: 31 550,00zł.
10 czerwca 2022 roku
LICYTACJA: Lokal mieszkalny o pow. 30m2
Cena wywołania: 24 983,25zł.
 | Rękojmia/wadium: 3 331,10zł.
10 czerwca 2022 roku
LICYTACJA: Część ułamkowa nieruchomości o pow. 0,0950ha poł w miejsc. Wandzin
Cena wywołania: 53 850,00zł.
 | Rękojmia/wadium: 7 180,00zł.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone