Komornik Sądowy - Marcin Koziara
17 styczeń 2018

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60
    Telefon/Fax:
    +48 43 675 59 01
    +48 43 671 46 15

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
RUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
9 lutego 2018 roku
LICYTACJA: I licytacja nieruchomości nr 57/1 o pow. 0,5208ha
Cena wywołania: 343333,33
 | Rękojmia/wadium: 51500,00
9 lutego 2018 roku
LICYTACJA: I licytacja nieruchomości nr 1197 o pow. 0,084 ha
Cena wywołania: 257775,00
 | Rękojmia/wadium: 34370,00
9 lutego 2018 roku
LICYTACJA: I licytacja nieruchomości nr 103/3 o pow. 0,9401 ha
Cena wywołania: 224717,25
 | Rękojmia/wadium: 29962,30
9 lutego 2018 roku
LICYTACJA: I licytacja nieruchomości nr 43/20 o pow. 0,1158 ha
Cena wywołania: 67725,00
 | Rękojmia/wadium: 9030,00
W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone