Komornik Sądowy - Marcin Koziara
18 luty 2020

Kancelaria
    ul. Leśników Polskich 65
    98-100 Łask
    woj. łódzkie, Polska

Telefon:
    +48 43 656 44 60
    Telefon/Fax:
    +48 43 675 59 01
    +48 43 671 46 15

Internet:
    www.koziara.com.pl
    e-mail:
    lask.koziara@komornik.pl

Bank PKO BP
    Numer rachunku bankowego:
    49 10203916 0000 0102 0181 3302
RUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
14 lutego 2020 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 298/1 o pow. 1,06 ha
Cena wywołania: 15742,35
 | Rękojmia/wadium: 2361,35
14 lutego 2020 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 272 o pow. 1,01 ha
Cena wywołania: 17123,06
 | Rękojmia/wadium: 2568,46
14 lutego 2020 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 108 o pow. 0,75 ha
Cena wywołania: 10103,55
 | Rękojmia/wadium: 1515,53
14 lutego 2020 roku
LICYTACJA: II licytacja nieruchomości nr 130 o pow. 1,44 ha
Cena wywołania: 19721,97
 | Rękojmia/wadium: 2958,30
W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone