Komornik Sądowy - Marcin Koziara -Strona główna
15 lipiec 2024
komornik_koziara_2
komornik_koziara_3
komornik_koziara_1
Kancelaria
ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask
woj. łódzkie, Polska
Telefon:
+48 43 656 44 60
Internet:
www.koziara.com.pl
e-mail:
lask.koziara@komornik.pl
Bank PKO BP
Numer rachunku bankowego:
49 10203916 0000 0102 0181 3302

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone