Komornik Sądowy - Marcin Koziara -Strona główna
24 styczeń 2021
komornik_koziara_2
komornik_koziara_3
komornik_koziara_1
Kancelaria
ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask
woj. łódzkie, Polska
Telefon:
+48 43 656 44 60
Internet:
www.koziara.com.pl
e-mail:
lask.koziara@komornik.pl
Bank PKO BP
Numer rachunku bankowego:
49 10203916 0000 0102 0181 3302
ZARZĄDZENIE

W związku zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku nr 17.2020 z dnia 17 marca 2020 r. oraz z zagrożeniem epidemią
wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie
zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych w kancelarii postępowań egzekucyjnych oraz personelu biura,
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r w sprawie zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 325) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy

ZARZĄDZAM

1. od dnia 13 marca 2020r ograniczam obsługę interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej:
- telefonicznej pod numerem telefonu +48 43 656 44 60
- telefonicznej i faksowej pod numerem telefonu +48 43 675 59 01, +48 43 671 46 15
- pocztą email pod adresem: lask.koziara@komornik.pl
- składania wnioskow i pism za pośrednictwem poczty

2. korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 121) będzie wydawana adresatom po uprzednim umówieniu telefonicznym;

3. wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy wskazany w korespondencji bądź na ogólny rachunek bankowy kancelarii w:
Bank PKO BP 49 10203916 0000 0102 0181 3302 z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury sprawy.

4. zarządzenie wchodzi w życie od dnia 13-03-2020 r. aż do odwołania.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łasku
Marcin Koziara


W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XXX/320/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniła nazwę ulicy Armii Ludowej
na ul.Leśników Polskich. Nowa nazwa ulicy obowiązuje od dnia 4 maja br.
Zmiana nazw dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Łasku.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone